Bizden Haberler

Haber Detay

ÖZEL KAMER ANAOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMASI

VELİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

1-BAŞVURU (15 Ağustos – 02 Eylül arası, öğrencisinin kayıtlı olduğu okuldan yapılacaktır.)

2-TERCİH BAŞVURUSU (06 Eylül – 19 Eylül arası, e-okul üzerinden 15 okul tercih edilebilecektir.)

3-KESİN KAYIT İŞLEMİ (21 Eylül – 26 Eylül arası hak kazandığı okula kayıt yaptıracaktır!)

EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİNDEN

FAYDALANMAK İSTEYEN VELİLERDEN İSTENEN BELGELER

 

1-GELİR BELGESİ(ailede geliri olan her kişi için ayrı ayrı gelir durumunu gösterir; vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)-(2016 Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösterir belge.)

2-(varsa)Kira Gelir Belgesi(Öğretim Desteği Uygulama e-kılavuzu EK’i– kılavuz sayfa 9-)

3-(varsa) Üniversitede, askeri okullarda veya açık öğretim fakültesinde okuyan kardeşlere ait öğrenim belgesi

4-(varsa) Uluslararası olimpiyatlarda ülkemizi temsil etme belgesi;ülke veya il çapındaki yarışmalarda alınan birincilik, ikincilik, üçüncülük başarı belgesi

5-(varsa) Anne ve/veya babanın MEB personeli iken vefatettiğine dair belge

6-(varsa)Şehit, gazi veya korunmaya muhtaç çocukların belgesi

 

NOT: Başvuru için en az 1 (bir) , en çok 6 (altı) çeşit belge hazırlanacaktır!

NOT: Gelir beyanı veliler tarafından doğruluğu tam ve eksiksiz olarak beyan edilmek zorundadır. Aksi durumda kurumumuz herhangi bir sorumluluk almamaktadır.